Spring naar content

Geweldig, politiek die luistert

Haken mensen af bij de politiek? Of haakt de politiek af bij de gewone mensen? De gemeenteraad in Breda heeft, na vele Huh-Meldingen, besloten om echt te gaan werken aan eenvoudige taal. Lees hier wat de griffiers hiervan vinden.

Huh?! politiek posters

 

 

Billboard Huh?! politiek, alle posters zijn veranderd. Huh66 en Partij van de Huh.

Kijk wat er gebeurt als de politiek gaat luisteren…

Billboard Huh?! politiek, alle posters zijn veranderd. Huh66 en Partij van de Huh.

Breda ontwikkelde een nieuwe opzet voor het indienen van moties en amendementen in heldere taal. Zonder vaktaal en begrijpelijk voor (bijna) iedereen.

De griffie voerde zelfs een Huh-Richtlijn in, hierr te lezen.

Als je iets niet begrijpt zeg dan gewoon ‘Huh? wat bedoelt u?’. Dat is voortaan de afspraak in Breda. Eén op de zes Bredanaars heeft moeite met lezen en schrijven. Veel inwoners begrijpen weinig van de verkiezingsprogramma’s, en van de politieke praatjes. Laat staan van moeilijke woorden zoals inclusie en participatie.

De oproep van verschillende organisaties was heel helder: ‘Kan de politiek niet een beetje eenvoudiger? Want we willen graag allemaal meedoen in Breda.’

Iedereen werd uitgenodigd om mee te praten. De inwoners, de plannenmakers en de politiek. De vergadering werd goed voorbereid door het taalpanel en ervaringsdeskundigen en betrokken organisaties. En er werden scherpe stellingen geformuleerd.

Het uitgangspunt bleef heel simpel: Als iedereen begrijpelijk gaat communiceren, maken we heel Breda Eenvoudig. En de politiek kan daar een goede rol in vervullen.

De taalambassadeurs deden een heel persoonlijke oproep. De reactie van de politiek was overweldigend. Er was heel veel begrip: ‘Natuurlijk willen we dat iedereen meedoet.’ ‘En inderdaad mag de inwoner heldere taal verwachten.’ De taalambassadeurs hielpen veel partijen door mee te schrijven aan een begrijpelijk verkiezingsprogramma. Wat er in Breda kan. Kan natuurlijk overal.

De oproep van de Taalambassadeurs

De oproep maakt indruk. Dit was de tekst. De rest is geschiedenis:

Wat we zien

 • Programma’s die wij niet kunnen lezen
 • Programma’s waarin wij niet voorkomen
 • Geen plannen die Breda eenvoudig maken
 • Bredase politiek, doen wij er niet toe?

Wat we willen

 • Politiek die ons hoort, verstaat, steunt
 • Begrijpelijke politieke programma’s
 • Meedoen met verkiezingen
 • Plannen die Breda eenvoudig maken
 • Politiek die samen met ons optrekt

Wat we gaan doen

 • In gesprek met politieke partijen
 • Samen de verkiezingen voorbereiden
 • Samen Breda eenvoudig maken
 • Vier jaar lang samen optrekken
 • In 2026 terugkijken op onze successen

Van links tot rechts kan de taal eenvoudiger. De Universiteit van Amsterdam onderzocht taalgebruik.

 

Meer weten over Huh? Wat bedoelt u?

Doe mee met de gratis inspiratiesessie.

Partij van de Eenvoud

Om mee te kunnen doen, moet de maatschappij begrijpelijk zijn.

Ga naar de inhoud