Huh_headerlogo_600

Huh? Eenvoudig werkprogramma 

  • Het Huh? Werkprogramma is een compacte aanpak. Die toewerkt naar resultaten. Elke stap behandelt een wezenlijk aspect van vereenvoudigen.
  • Elke stap geeft nieuwe inzichten en je maakt kennis met praktijkvoorbeelden.
  • De gehanteerde methodiek is Actie Leren en Ontwerp denken. Je krijgt praktische handvatten. Elke stap bestaat uit concreet doe-werk.
Huh_werkwijze_schema

Professionale groei

Het Huh? Werkprogramma is bedoeld voor werknemers van organisaties. Je leert hoe je als organisatie eenvoudiger kan worden. Zodat je een betere service levert aan mensen met een lagere taalvaardigheid.

Op persoonlijk en professioneel vlak zorgt het programma voor inspiratie: hoe maak jij echt het verschil?

DSC02101

In de praktijk

In 2019 zijn negen Bredase organisaties aan de slag gegaan met het Huh? Werkprogramma. Elke organisatie heeft de risio's van laaggeletterdheid in kaart gebracht. De kernvraag: "wat wil je absoluut voorkomen'.

  • Risico: Mensen verdwalen in een keuzemenu aan de telefoon. Oplossing: Altijd een persoon aan de telefoon. Hiermee zorg je dat iedereen zijn (hulp)vraag kan stellen. 
  • Risico: de communicatie die we delen is ontoegankelijk of verwarrend. Oplossing: Alle folders, brieven en directe communicatie op begrijpelijk niveau (minimaal B1-niveau).
  • Risico: de Wmo-klantreis is soms een complete puzzel. Dat hoeft niet zo te zijn.¬† Oplossing: ontwerp van een nieuwe klantreis met de hulpvrager centraal. Betere hulp en eenvoud voor de klant tijdens zijn klantreis.
Huhpeople-1
Huhpeople-2