Heel Breda eenvoudig. Hoe dan?

Samen op campagne. Mensen eenvoudig helpen. Samen concrete acties verbinden aan onbegrijpelijkheid. Samen kennis ontwikkelen.

Dat doen 20 organisaties in Breda onder het motto: heel Breda eenvoudig. Breda eenvoudig is een schoolvoorbeeld van actieleren in de praktijk.

Waar het normaal is om Huh? Wat bedoelt u? te zeggen als je iets niet begrijpt.

Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken in actie
In gesprek met inwoners van Breda over hun Huh? moment.

#WeekVanLezenenSchrijven #BredaEenvoudig #HuhWatbedoeltU #laaggeletterdheid

Huh? Wat bedoelt u? Boegbeeld Elly

fotografie Edwin Wiekens

Actieleren in 2021: Club van Huh

Huh-Supporters

Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken in actie
In gesprek met inwoners van Breda over hun Huh? moment.

#WeekVanLezenenSchrijven #BredaEenvoudig #HuhWatbedoeltU #laaggeletterdheid

Huh? Wat bedoelt u? het meldpunt in winkelcentrum Stada Stores

fotografie Edwin Wiekens

Huh? zeggen. Speuren naar onbegrijpelijke zaken en in actie komen. Dat doen Huh-Supporters.

Een Huh-Supporter is een vrijwilliger. Ieder levert een bijdrage naar eigen kennis, kunde en tijd. Je doet mee vanuit het besef dat jezelf ook in een onbegrijpelijke situatie kan belanden. Dan is het fijn als er ergens mensen zijn die je eenvoudig willen helpen.

Er is een speciaal Huh-Actieprogramma met trainingen ontwikkeld.

Breda neemt in 2021 het voortouw.

Ministerie van Huh? - Eenvoudig digitaal

Digitaal iets niet begrijpen. Uit de Huh-Meldingen lijkt dit eerder regel dan uitzondering. Dat geeft buikpijn. Breda Eenvoudig wil van die buikpijn af. Dus hup aan de slag. Startpunt vormde een werksessie van het Ministerie van Huh? in mei 2021. De organisaties gaan aan de slag met de tips. Gemeente Breda laat op de Huh-Parade zien hoe ze Breda digitaal eenvoudig maken.

Verbeterde wijken

De 3 woningcorporaties van Breda sluiten met enthousiasme aan bij Breda Eenvoudig. In één klap nog dichter bij de inwoner van Breda.

Club van Huh

We werken samen aan een cultuur van eenvoud. Waar het normaal is dat je “Huh? Wat bedoelt u? “ zegt als je iets niet begrijpt. We laten het zien en tonen begrip. We helpen iemand eenvoudig. We gaan na of iemand het heeft begrepen. We lossen onbegrijpelijke zaken op en leren daarvan. In 2021 werken we verder aan onze visie op een eenvoudige stad en hoe we dat doen. Samen vormen we de Club van Huh.

 

Hup Huh!

Huh-Parade

Ook in 2021 voeren we weer een gezamenlijke actie uit in de stad. Om aandacht te vragen voor een eenvoudiger Breda. Waar het normaal is om Huh? Wat bedoelt u? te zeggen. Dit doen we tijdens de week van Lezen en Schrijven. De Huh-Parade is op donderdag 9 september van 13.00uur tot 17.00uur. Op diverse locaties in de stad.

 

Bekijk hier het programma. 

Huhpke undercover

Actieleren in 2020: Meldpunt voor onbegrijpelijke zaken

Corona

Pas op de plaats. Geduld. Vertrouwen. Corona of niet. De missie bleef onveranderd. De uitvoering maakten we passend. Niet makkelijk, maar we deden het samen. Actieleren op zijn best.

Meldpuntactie

Taalambassadeurs en Huh-Brigadiers gingen in gesprek met inwoners van Breda. Op diverse locaties in de stad.

Lees hier alles over de meldpuntactie.

Actieleren in 2019: Ministerie van Huh?

De start

De start van Huh

Breda Eenvoudig ging van start op 12 juni 2021. Tijdens een bijeenkomst van de Health Community Breda (Huh?) in de wijk Princenhage.

Huh? Dictee

Lees mee met het Huh? Wat bedoelt u? verhaal. Met echte zinnen en woorden uit onbegrijpelijke brieven en websites. Een tongbreker voor iedereen?

Ministerie van Huh?

Iedereen begrijpt wel eens iets niet. Dat is niet erg. Maar hoe help je dan eenvoudig?

Van meesterklassen tot acties op straat. Van TV maken tot workshops. Het Ministerie van Huh? is onze speeltuin. Waar we proberen en leren. Zo maken we Nederland sneller eenvoudig.

 

Kennissessies

In september 2019 openden we het Ministerie van Huh? En gingen we aan de slag met moelijke onderwerpen:

1. De taal van veiligheid

2. Eenvoudige taal en juridisch

3. Eenvoud en beeldtaal

4. Klantgerichtheid en service

 

talkshow foto

Talkshow

We sloten het Ministerie van Huh? af met een talkshow. Van laaggeletterde tot bestuurder. Van ontwerper tot professional. Samen leren we sneller en maken we heel Nederland eenvoudig. En wie zegt dat dat niet leuk mag zijn?

Schrijfwijzer Breda

Breda is volop bezig om alles wat ze schrijven goed leesbaar te maken. Met korte zinnen, weinig leestekens en uiteraard eenvoudige taal.

Hoe je dat doet, dat eenvoudig schrijven? Daar heeft Zorg voor elkaar Breda een leuk boekje voor gemaakt. Vol met tips en voorbeelden. Zodat iedereen de bestaande folders, tekstjes kan aanpassen.

Bekijk hier het boekje.

Taalpanel Breda

Sinds september 2019 heeft Breda een eigen Taalpanel. De taalambassadeurs vertellen hoe het is om moeite te hebben met lezen en schrijven.

Lees hier meer over het Taalpanel

 

Huh-Karaoke

Een wereldprimeur. We zongen samen de eerste Karaoke ter wereld waar je niet voor hoeft te kunnen lezen.

Meezingen maar!

Aanpak laaggeletterdheid

De taalaanpak van gemeente Breda is tweeledig. Aan de ene kant is er aandacht voor de aanpak van laaggeletterdheid. Zoals het herkennen van laaggeletterdheid en het goed doorverwijzen van mensen naar passend taalaanbod. Aan de andere kant is er aandacht voor duidelijke communicatie.

Lees er hier alles over.

 

Samen maken we heel Breda eenvoudig!

In Nederland heeft 1 op de 6 mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.

Sinds 2019 spoort Breda Eenvoudig met Huh? Wat bedoelt u? organisaties aan om eenvoudig te communiceren. Inmiddels zijn twintig Bredase organisaties betrokken. Ze werken samen met de campagne ‘Huh? Wat bedoelt u’. Elke organisatie heeft ook zijn eigen doelstelling om zaken eenvoudig te maken.

Wethouder sociale zaken Miriam Haagh: “Het is belangrijk dat organisaties toegankelijk zijn voor iedereen. Juist ook voor mensen met beperkte lees-en schrijfvaardigheden. Daarom zeggen wij in Breda steeds vaker: Huh? Wat bedoelt u? Want alleen als we weten wat jij niet begrijpt kunnen we Breda eenvoudig maken."

 

Een inititatief van Alwel, Amphia, Gemeente Breda, GGD West-Brabant, Huisartsen Zorggroep Breda, IMW, Inos, Laurentius, MEE West-Brabant, Nieuwe Veste, StiB, Surplus, Thebe, WonenBreburg, WIJ.

In samenwerking met onder andere: Taalpanel Breda, Taalhuis Breda, Breda Gelijk, Stichting ABC en Procreate.design.

Heel Nederland eenvoudig in 2024.

Huh? Wat bedoelt u? is een werkmethode van Procreate BV.

© Alle rechten gereserveerd, 2020. Procreate BV, Breda