Huh_headerlogo_600

Huh? eenvoudig werkprogramma 

•Het Huh? Werkprogramma is een compacte aanpak. Die toewerkt naar resultaten. Het programma bestaat uit vijf werksessies. Elke stap behandelt een wezenlijk aspect van vereenvoudigen.

•De gehanteerde methodiek is Actie Leren. De Huh? Trainer daagt je uit en laat je oefenen met de materie. Je wisselt ervaringen uit met de andere deelnemers én de Huh? Trainer.

•Elke werksessie geeft nieuwe inzichten en maakt kennis met cases.
Je krijgt praktische handvatten. De sessies bestaan uit minimaal 15 en
maximaal 25 personen.

•Elke sessie eindigt met concreet doe-werk.
Je  kunt de aangereikte theorieën direct
toepassen in de dagelijkse praktijk.

Huh_werkwijze_schema

In vijf stappen naar eenvoud

Het Huh? Werkprogramma is een compacte aanpak.

Je werkt naar concrete resultaten. Het programma bestaat uit vijf werksessies van ongeveer 2,5 uur. Met een doorlooptijd van 8 tot 12 weken.

Elke stap behandelt een wezenlijk aspect van vereenvoudigen. Je verwerft nieuwe inzichten en kennis waar je direct in je organisatie mee aan de slag kunt.

Groepen

De methode werkt met groepen. Hierdoor doe je nieuwe inzichten en inspiratie op. Alles wat je leert, kun je direct in de praktijk toepassen. Het programma geeft structuur en handvatten om te werken aan vereenvoudiging.

Professionele groei

Het Huh? Werkprogramma is bedoeld voor werknemers van organisaties. Je leert hoe je als organisatie eenvoudiger kan worden. Zodat je een betere service levert aan mensen met een lagere taalvaardigheid.

Op persoonlijk en professioneel vlak zorgt het programma voor inspiratie: hoe maak jij echt het verschil?

DSC02101

In de praktijk

In 2019 zijn negen Bredase organisaties aan de slag gegaan met het Huh? Programma. Elke organisatie heeft de risio's van laaggeletterdheid in kaart gebracht. De kernvraag: "wat wil absoluut voorkomen'.

  • Risico: Mensen verdwalen in een doorverkiessysteem. Oplossing: Altijd een persoon aan de telefoon, hiermee zorg je dat iedereen zijn (hulp)vraag kan stellen. 
  • Risico: de communicatie die we delen is ontoegankelijk of verwarrend. Oplossing: Alle folders, brieven en directe communicatie op begrijpelijk niveau B1.
  • Risico: WMO, veel klanten snappen niet waar je moet beginnen. Oplossing: Er zijn teveel organisaties betrokken met de WMO. Hierdoor is een aanvraag soms een complete puzzel. Dat hoeft niet zo te zijn. Zolang  elke partij zijn rol weet en daar naar handelt. Er werden nieuwe logische stroomschema's ontwikkeld, en toegepast. De hulpvraag staat hierbij centraal. Betere hulp en eenvoud voor de klant.
  • Risico: mensen komen niet of te laat op afspraak in het ziekenhuis. Oplossing: Samen met taalambassadeurs van stichting ABC is er gekeken naar de wegbewijzering van een groot ziekenhuis. Verbeteringen zijn aangebracht.

 

Huhpeople-1
Huhpeople-2